Công Bố Phương Án Tuyển Sinh Các Trường Đại Học Miền Bắc Năm 2020

Nhiều trường Đại học khu vực Miền Bắc đã công bố phương án tuyển sinh năm  2020. Educare đã tổng hợp lại phương án tuyển sinh của các trường để các em học sinh tiện theo dõi.

Trường Đại Học

 

Các Phương Án Tuyển Sinh

Dựa vào kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2020

Dựa trên học bạ/ kết quả 3 năm THPT

Thi tuyển sinh riêng

Xét tuyển riêng/tuyển thẳng

Theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH QGTPHCM/ ĐHQGHN

Theo hệ thống đăng ký của Bộ giáo dục và Đào tạo

Điểm trúng tuyển

Bách Khoa Hà Nội

x

 

x

x

 

 

 

Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia HN)

x

 

 

x

 

 

 

Đại học Công nghiệp Hà Nội

x

 

 

x

 

 

 

Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

x

+ Xét tuyển học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp 3 môn
+ Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn

 

x

 

 

 

Đại học Công nghiệp Việt Hung

x

Xét học bạ lớp 12

 

 

 

 

 

Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Hà Nội

x

Xét học bạ lớp 12

 

x

 

 

 

Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

x

x

 

x

 

 

 

Đại học Điện Lực

x

x

 

 

 

 

 

Đại học FPT

x

 

 

 

 

 

 

Đại học Giáo dục (ĐH Quốc gia HN)

x

 

 

 

 

 

 

Đại học Giao thông Vận tải

x

x

 

 

x

 

Lấy điểm theo từng mã xét tuyển

Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia HN)

x

 

 

x

 

 

 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia HN)

x

 

 

x

 

 

 

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 

x

 

 

 

x

 

Đại học Kiến trúc Hà Nội

x

x

 

 

 

 

 

Đại học Kiểm sát Hà Nội

x

x

 

 

 

 

 

Đại học Kinh tế Quốc dân

x

x

 

x

 

 

 

Đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia HN)

x

 

 

x

 

 

 

Đại học Lâm nghiệp

x

x

 

 

 

 

 

Đại học Mỏ – Địa chất

x

x

 

x

 

 

 

Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội)

x

x

 

x

 

 

 

Đại học Nội vụ Hà Nội

x

x

 

x

 

 

 

Học viện Chính sách và Phát triển

x

 

x

x

 

 

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

x

x

 

x

 

 

 

Học viện Phụ nữ Việt Nam

x

x

 

 

 

 

 

Học viện Tài chính

 

 

x

x

 

 

 

Học viện Thanh Thiếu niên

x

x

 

 

 

 

 

Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

x

x

 

 

 

 

 

Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội

x

x

 

 

 

 

 

Đại học Thành Đô

x

x

x

x

 

 

 

Đại học Thương Mại

x

 

 

x

 

 

 

Khoa Quốc tế (ĐH Quốc gia HN)

x

 

x

x

 

 

 

Khoa Luật (ĐH Quốc gia HN)

x

 

 

x

x

 

 

Đại học Quốc tế Bắc Hà

x

x

 

x

 

 

 

Đại học Văn hóa Hà Nội

x

x

 

x

 

 

 

Đại học Xây dựng Hà Nội

x

 

 

x

 

 

 

Đại học Hải Dương

x

x

 

 

 

 

 

Đại học Thái Bình

x

x

 

x

 

 

 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

x

x

 

 

 

 

 

 

Educare vẫn sẽ tiếp tục update phương án tuyển sinh mới nhất của các trường. Các em học sinh hãy tiếp tục theo dõi thông tin từ Kiến nhé