Muốn học tốt bộ môn hoá học không phải là khó. Các em chỉ cần nắm vững bản chất của chất, thông qua các phản ứng hoá học. Vì vậy Bài tổng hợp Phương trình hoá học lớp 11 sẽ cung cấp cho các em một cách đầy đủ, chi tiết nhất về phần hoá học hữu cơ lớp 11.

phuong-trinh-hoa-hoc-11-1

Phương trình hoá học lớp 11

 

I. Phương trình hoá học lớp 11: PHẦN TỔNG QUAN

phuong-trinh-hoa-hoc-lop-11-2

1. Phương trình hoá học:

– Phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng hoá học, gồm các công thức hoá học và hệ số thích hợp. 

– Trong đó:

+ Các chất được ghi dưới dạng công thức hoá học.

+ Các chất bên trái dấu mũi tên: chất tham gia.

+ Các chất bên phải dấu mũi tên: chất sản phẩm.

– Lưu ý: Mặc dù có sự biến đổi từ chất này sang chất khác nhưng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng phải bằng nhau.

Ý nghĩa của phương trình hoá học:

Phương trình hoá học cho biết:

– Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.

– Tỉ lệ này bằng hệ số trong phương trình hoá học.

II. Phương trình hoá học lớp 11: PHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

1. Ankan

Phương trình về tính chất hoá học của ankan:

image jul 20 2020 04 45 09 54 am

image jul 20 2020 04 48 33 80 am

2. Anken

image jul 20 2020 04 51 16 30 am

image jul 20 2020 04 52 04 89 am

3. Ankin

image jul 20 2020 04 53 32 81 am

image jul 20 2020 04 54 52 31 am

image jul 20 2020 04 56 08 65 am

4. Ankađien

1-Apr-14-2021-05-20-19-68-AM

image jul 20 2020 04 58 26 14 am

5. Benzen

image jul 20 2020 05 00 52 07 am

image jul 20 2020 05 01 31 11 am

image jul 20 2020 05 02 24 37 am

6. Stiren

Stiren vừa có tính chất giống anken (có nối đôi ở nhánh), vừa có tính chất giống benzen (có vòng thơm).

image jul 20 2020 06 13 59 79 am

7. Ancol

Phương trình về tính chất ancol:

image jul 20 2020 06 15 19 59 am

image jul 20 2020 06 16 14 99 am

8. Phenol

Phenol và ancol đều có nhóm OH nên sẽ có tính chất tương tự nhau. Phenol chịu ảnh hưởng của vòng thơm nên sẽ có những tính chất khác ancol.

– Tính chất phenol:

image jul 20 2020 06 23 23 99 am

image jul 20 2020 06 24 14 46 am

9. Anđehit

– Tính chất Anđehit:

image jul 20 2020 06 24 38 97 am

10. Xeton

image jul 20 2020 06 25 10 03 am

11. Axit

Axit hữu cơ là axit yếu, có đầy đủ tính chất của một axit và một số tính chất khác.

image jul 20 2020 06 26 37 80 am

phuong-trinh-hoa-hoc-lop-11-3

Phương trình hoá học lớp 11

Phương trình hoá học lớp 11 tổng hợp đầy đủ các phương trình phản ứng trong chương trình hoá học hữu cơ 11 theo từng loại chất cụ thể, phân loại theo trình chất và phương pháp điều chế. Mong rằng những phương trình này sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các em trong quá trình học tập và kiểm tra.