EduCare Group là tổ chức giáo dục sở hữu các thương hiệu

Trungtamgiasu.vn – Tổ chức gia sư gồm những sinh viên Đại học Ngoại Thương

TiengAnh.TV – Trang website học tiếng anh miễn phí

Blogtienganh.vn – Cộng đồng học tiếng anh miễn phí lớn nhất Việt Nam

Dichvudichthuat.vn – Tổ chức dịch thuật, phiên dịch tốt nhất Việt Nam