Học tiếng Anh

Khóa học ngữ pháp Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng anh của trung tâm anh ngữ quốc tế được thiết kế đặc biệt với cấu trúc lên tới 90% thời lượng được dành cho ngữ pháp nhằm củng cố và hệ thống lại cho các bạn toàn bộ kiến thức về ngữ pháp tiếng anh như thì thời, loại từ, mệnh đề quan hệ, mệnh đề thời gian, động từ khuyết thiếu…Bộ giáo trình được sử dụng trong khóa học cũng là bộ giáo trình độc quyền được chính tay các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm của Educare biên soạn nên có tính tổng hợp kiến thức cao và toàn diện – điều mà hầu hết các giáo trình trên thị trường hiện nay không có được.Hiện tại, chúng tôi cấp 2 khóa học ngữ pháp riêng biệt cho các bạn tự do lựa chọn:

+ Ngữ pháp cơ bản

-    Dành cho học viên đã từng học tiếng anh cơ bản nhưng còn ở trình độ yếu hay trung bình và có định hướng lấy chứng chỉ Toeic.

-    Chú trọng hệ thống sắp xếp lại toàn bộ hệ thống ngữ pháp cơ bản nhất

-     Hoàn thành khóa học, học viên có thể tự tin học lớp ngữ pháp nâng cao hay học luôn lên lớp Toeic basic.

+ Ngữ pháp nâng cao

-     Dành cho học viên có nền tảng ngữ pháp cơ bản và mong muốn tiếp tục phát triển cao hơn để tự tin học Toeic.

-     Chú trọng các cấu trúc ở dạng phức tạp theo định hướng các cấu trúc trong Toeic

-     Hoàn thành khóa học, học viên có thể tự tin học lớp Toeic basic.

Học phí hiện tại của các khóa học là: (chưa kèm các chương trình khuyến mãi)Ngữ pháp cơ bản : 1.200.000 VNĐNgữ pháp nâng cao : 1.600.000 VNĐRiêng đối với lớp ngữ pháp nâng cao từ ngày 28/10 đến ngày 04/11 các bạn được giảm 600k xuống còn 1 triệu nếu đăng ký trong những ngày này.