5 Cách học chữ Hán hiệu quả (2020)

Xin chào các bạn mình là Howard.. Trong video này. mình sẽ chia sẻ những cách học chữ Hán hiệu quả. nếu bạn đang có khó khăn về viết chữ hán. thì không nên bỏ qua video này nhé.. 我知道学写汉字很困难 wǒ zhī dào xué xiě hàn zì hěn kùn nán
Mình biết học chữ

Xin chào các bạn mình là Howard.. Trong video này. mình sẽ chia sẻ những cách học chữ Hán hiệu quả. nếu bạn đang có khó khăn về viết chữ hán. thì không nên bỏ qua video này nhé.. 我知道学写汉字很困难 wǒ zhī dào xué xiě hàn zì hěn kùn nán

Mình biết học chữ Hoa rất khó. 就连母语者也要花好几年的时间 jiù lián mǔ yǔ zhě yě yào huā hǎo jǐ nián de shí jiān

đến người bản ngữ còn phải tốn mấy năm. 才能够学会写汉字 cái néng gòu xué huì xiě hàn zì

mới học cách viết chữ Hoa được. 但是困难不代表不可能 dàn shì kùn nán bú dài biǎo bù kě néng

nhưng có khăn không có nghĩa là không thể. 只是需要花比较多时间练习而已 zhǐ shì xū yào huā bǐ jiào duō shí jiān liàn xí ér yǐ

chỉ là cần tốn nhiều thời gian để luyện tập thôi. 今天这个影片 jīn tiān zhè ge yǐng piàn

Video này hôm nay. 我要跟大家分享 wǒ yào gēn dà jiā fēn xiǎng

mình muốn chia sẻ với các bạn. 五个有效学习汉字的方法 wǔ ge yǒu xiào xué xí hàn zì de fāng fǎ

5 cách học chữ Hán hiệu quả.

第一个方法就是 dì yī ge fāng fǎ jiù shì

Cách thứ 1 là. 用图画来记忆汉字 yòng tú huà lái jì yì hàn zì

dùng hình ảnh để nhớ chữ Hán. 大概有7%的汉字 dà gài yǒu 7%de hàn zì

có khoảng 7% chữ Hán. 是属于象形文字 shì shǔ yú xiàng xíng wén zì

là chữ tượng hình. 也就是说 yě jiù shì shuō

cũng có nghĩa là. 这些文字的样子 zhè xiē wén zì de yàng zi

hình dạng của những chữ này. 和物体的外形是有关系的 hé wù tǐ de wài xíng shì yǒu guān xi de

có liên quan đến ngoại hình của sự vật. 例如 lì rú

Ví dụ. 山、水、日、月、木 shān, shuǐ, rì, yuè, mù

sơn, thủy, nhật, nguyệt, mộc. 所以在学习这些字的时候 suǒ yǐ zài xué xí zhè xiē zì de shí hòu

vì vậy khi học những từ này. 你可以想象它原本物体的样子 nǐ kě yǐ xiǎng xiàng tā yuan běn wù tǐ de yàng zi

bạn có thể tưởng tượng hình dạng của nó. 例如 lì rú

ví dụ. 在学习「川」这个字的时候 zài xué xí 「chuān」zhè ge zì de shí hòu

khi đang học từ「chuān」này. 你可以简单画出水流的样子 nǐ kě yǐ jiǎn dān huà chū shuǐ liú de yàng zi

bạn có thể vẽ đơn giản hình dạng của nước chảy.

「火」就可以画成火焰的样子 「huǒ」jiù kě yǐ huà chéng huǒ yàn de yàng zi

「huǒ」thì có thể vẽ thành hình dạng của ngọn lửa. 「山」就画成山的形状 「shān」jiù huà chéng shān de xíng zhuàng

「shān」thì vẽ thành hình núi. 这样一来 zhè yàng yì lái

Cứ như vậy. 学汉字就会像画画一样 xué hàn zì jiù huì xiàng huà huà yí yàng

học chữ Hán cũng sẽ giống như vẽ vời vậy. 有趣又有效了 yǒu qù yòu yǒu xiào le

vừa thú vị vừa có hiệu quả nhé. 另外在YouTube上 lìng wài zài YouTube shàng

Ngoài ra trên Youtube. 也有一些频道 yě yǒu yì xiē pín dào

cũng có một vài kênh. 用图画或是动画 yòng tú huà huò shì dòng huà

dùng hình ảnh hoặc hoạt hình. 来教大家学习汉字 lái jiāo dà jiā xué xí hàn zì

để dạy các bạn học chữ Hán. 大家可以上网找找看 dà jiā kě yǐ shàng wǎng zhǎo zhǎo kàn

các bạn có thể lên mạng tìm xem. 第二个是 dì èr ge shì

Thứ 2 là. 先学笔划比较少的汉字 xiān xué bǐ huà bǐ jiào shǎo de hàn zì

học những chữ Hán ít nét hơn. 有许多笔画多的汉字 yǒu xǔ duō bǐ huà duō de hàn zì

có nhiều chữ Hán nhiều nét.

是由笔画少的汉字组合而成的 shì yóu bǐ huà shǎo de hàn zì zǔ hé ér chéng de

là do những chữ ít nét hợp thành. 例如这个字 lì rú zhè ge zì

ví dụ từ này. 如果你是第一次看到它 rú guǒ nǐ shì dì yī cì kàn dào tā

Nếu bạn lần đầu thấy nó. 你一定觉得它非常难写 nǐ yí dìng jué de tā fēi cháng nán xiě

chắc chắn bạn sẽ thấy nó rất khó viết. 但是如果我把它拆开给你看 dàn shì rú guǒ wǒ bǎ tā chāi kāi gěi nǐ kàn

Nhưng nếu mình tách rời nó cho bạn xem. 你会发现其实它很简单 nǐ huì fā xiàn qí shí tā hěn jiǎn dān

bạn sẽ phát hiện thực ra nó rất đơn giản. 这个字是由五个简单的汉字 zhè ge zì shì yóu wǔ ge jiǎn dān de hàn zì

Chữ này là do 5 chữ Hán đơn giản. 组合而成的 zǔ hé ér chéng de

hợp thành. 亡 wáng. 口 kǒu. 月 yuè. 贝 bèi. 凡 fán. 如果你先学会 rú guǒ nǐ xiān xué huì

Nếu bạn học được. 这五个笔画比较少的字 zhè wǔ ge bǐhua bǐ jiào shǎo de zì

5 chữ Hán ít nét này trước. 你就可以轻松地写出 nǐ jiù kě yǐ qīng sōng de xiě chū

thì bạn có thể viết ra.

一个看起来很难的字 yí ge kàn qǐ lái hěn nán de zì

1 chữ trông rất là khó 1 cách dễ dàng. 第三个方法是 dì sān ge fāng fǎ shì

Cách thứ 3 là. 记住常用的部首 jì zhù cháng yòng de bù shǒu

Nhớ các bộ thủ thường dùng. 有非常多的汉字 yǒu fēi cháng duō de hàn zì

Có rất nhiều chữ Hán. 是由一个「部首」 shì yóu yí ge 「bù shǒu」

là do 1 bộ thủ. 和「其他成分」所组成 hé 「qí tā chéng fèn」suǒ zǔ chéng

và các thành phần khác tạo thành. 例如「情」这个字 lì rú 「qíng」zhè ge zì

Ví dụ chữ “qíng” này. 是由部首「心」 shì yóu bù shǒu 「xīn」

là do bộ “xīn”. 和声音字「青」组成 hé shēng yīn zì 「qīng」zǔ chéng

và chữ “qīng” tạo thành. 由于这个字的部首是「心」 yóu yú zhè ge zì de bù shǒu shì 「xīn」

Do bộ thủ của chữ này là「xīn」. 所以和情绪 suǒ yǐ hé qíng xù

vì vậy có liên quan đến cảm xúc. 或是感情、心情有关系 huò shì gǎn qíng, xīn qíng yǒu guān xi

tâm trạng hoặc tình cảm. 如果把「情」这个字的部首 rú guǒ bǎ 「qíng」zhè ge zì de bù shǒu

Nếu đổi bộ thủ của chữ「qíng」này.

换成「日」 huàn chéng 「rì」

thành bộ「rì」. 它就会变成「晴」 tā jiù huì biàn chéng 「qíng」

thì nó sẽ thành「qíng」. 日就是太阳 rì jiù shì tài yáng

rì là mặt trời. 所以这个字的意思 suǒ yǐ zhè ge zì de yì si

vì vậy nghĩa của chữ này. 和太阳有关系 hé tài yáng yǒu guān xi

có liên quan đến mặt trời. 是「天气晴朗」的意思 shì 「tiān qì qíng lǎng」de yì si

có nghĩa là trời đẹp. 最好的学习方法是 zuì hǎo de xué xí fāng fǎ shì

Cách học tốt nhất là. 一边学习新汉字 yì biān xué xí xīn hàn zì

vừa học chữ Hán mới. 一边学习它的部首 yì biān xué xí tā de bù shǒu

vừa học bộ thủ của nó. 如果你拿一个「部首整合表」来背 rú guǒ nǐ ná yí ge 「bù shǒu zhěng hé biǎo」lái bēi

Nếu bạn học thuộc hết bảng bộ thủ. 就像你拿一本华语字典来学习一样 jiù xiàng nǐ ná yì běn huá yǔ zì diǎn lái xué xí yí yàng

thì giống như bạn học cả 1 cuốn từ điển tiếng Hoa vậy. 很没效率而且无聊 hěn méi xiào lǜ ér qiě wú liáo

rất không có hiệu quả mà còn nhàm chán nữa. 很快就会忘记 hěn kuài jiù huì wàng jì

sẽ quên rất nhanh.

例如学到「情」这个字的时候 lì rú xué dào 「qíng」zhè ge zì de shí hòu

Ví dụ khi học tới từ「qíng」này. 你就可以学到心部 nǐ jiù kě yǐ xué dào xīn bù

bạn có thể học được bộ tâm. 学到「晴」这个字 xué dào 「qíng」zhè ge zì

học được chữ「qíng」này. 你就可以学到日部 nǐ jiù kě yǐ xué dào rì bù

bạn sẽ học được bộ “nhật”. 学到「请」 xué dào「qǐng」

học được chữ「qǐng」. 你就可以学到言部 nǐ jiù kě yǐ xué dào yán bù

bạn sẽ học được bộ ngôn. 请用学单字的方法 qǐng yòng xué dān zì de fāng fǎ

hãy sử dụng cách học từ mới. 带入上下文 dài rù shàng xià wén

“thêm vào ngữ cảnh”. 这样你会记得比较久 zhè yàng nǐ huì jì dé bǐ jiào jiǔ

như vậy bạn sẽ nhớ được lâu hơn. 第四个非常重要 dì sì ge fēi cháng zhòng yào

Cách thứ 4 rất quan trọng. 那就是记住笔画顺序 nà jiù shì jì zhù bǐ huà shùn xù

đó chính là nhớ thứ tự các nét. 每一个汉字都有固定的笔画顺序 měi yí ge hàn zì dōu yǒu gù dìng de bǐ huà shùn xù

Mỗi chữ Hoa đều có thứ tự nét chữ cố định.

所以你最好买一本 suǒ yǐ nǐ zuì hǎo mǎi yì běn

vì vậy tốt nhất là bạn mua 1 cuốn. 有教笔画顺序的书 yǒu jiāo bǐ huà shùn xù de shū

sách có dạy thứ tự các nét chữ. 来练习写字 lái liàn xí xiě zì

để luyện viết chữ. 如果你没有学习笔画 rú guǒ nǐ méi yǒu xué xí bǐ huà

Nếu bạn không học nét chữ. 你写字就会和随便涂鸦一样 nǐ xiě zì jiù huì hé suí biàn tú yā yí yàng

bạn viết chữ sẽ giống như viết nguệch ngoạc vậy. 每次写字的顺序都不一样 měi cì xiě zì de shùn xù dōu bù yí yàng

Mỗi lần viết chữ thứ tự đều khác nhau. 这样一来会对写汉字造成困难 zhè yàng yì lái huì duì xiě hàn zì zào chéng kùn nán

như vậy sẽ có khó khăn cho việc viết chữ Hán. 此外 cǐ wài

Ngoài ra. 在刚开始学习写汉字的时候 zài gāng kāi shǐ xué xí xiě hàn zì de shí hòu

Khi vừa bắt đầu học viết chữ Hán. 不要因为写得不好看 bú yào yīn wèi xiě de bù hǎo kàn

đừng vì viết không đẹp. 还没写完整个字 hái méi xiě wán zhěng gè zì

chưa viết hết cả chữ. 就擦掉重写 jiù cā diào zhòng xiě

đã xóa đi viết lại.

因为这样会妨碍你 yīn wèi zhè yàng huì fáng ài nǐ

vì như vậy sẽ khiến bạn không. 记住笔画顺序 jì zhù bǐ huà shùn xù

nhớ được thứ tự nét chữ. 而且会影响你的自尊心 ér qiě huì yǐng xiǎng nǐ de zì zūn xīn

hơn nữa sẽ ảnh hướng đến lòng tự trọng của bạn. 老实说如果没有特别学习 lǎo shí shuō rú guǒ méi yǒu tèbié xué xí

Nói thực nếu không học tử tế. 母语者一般也写得不是很漂亮 mǔ yǔ zhě yì bān yě xiě de bú shì hěn piào liàng

người bàn ngữ thường cũng sẽ viết học đẹp được. 所以请先学会写 suǒ yǐ qǐng xiān xué huì xiě

vì vậy hãy biết viết trước. 之后再练习写得漂亮 zhī hòu zài liàn xí xiě de piào liàng

sau đó hẵng tập viết đẹp. 第五个方式是 dì wǔ ge fāng shì shì

Cách thứ 5 là. 大量阅读、写字 dà liàng yuè dú、xiě zì

đọc nhiều, viết nhiều. 大家都知道 dà jiā dōu zhī dào

Mọi người đều biết. 人不可能学一次、写一次 rén bù kě néng xué yí cì, xiě yí cì

Con người không thể học 1 lần, viết 1 lần. 就记住 jiù jì zhù

là nhớ ngay được.

如果你想要记住汉字 rú guǒ nǐ xiǎng yào jì zhù hàn zì

Nếu bạn muốn nhớ chữ Hán. 除了练习写字 chú le liàn xí xiě zì

ngoài luyện viết chữ ra. 你还必须要大量阅读文章 nǐ hái bì xū yào dà liàng yuè dú wén zhāng

bạn còn phải đọc thật nhiều. 有人说我已经写了很多次了 yǒu rén shuō wǒ yǐ jīng xiě le hěn duō cì le

Có người nói tôi đã viết rất nhiều lần rồi. 但是很多次是几次呢? dàn shì hěn duō cì shì jǐ cì ne?

nhưng rất nhiều lần là bao nhiêu lần ?. 在我小时候 zài wǒ xiǎo shí hòu

Khi mình còn nhỏ. 学习写汉字的时候 xué xí xiě hàn zì de shí hòu

khi học viết chữ Hoa. 每天至少要学习 měi tiān zhì shǎo yào xué xí

mỗi ngày phải học ít nhất. 十到二十个新汉字 shí dào èr shí ge xīn hàn zì

10 20 chữ mới. 回家之后每个汉字 huí jiā zhī hòu měi ge hàn zì

Sau khi về nhà mình còn phải. 还要在练习写十到二十遍 hái yào zài liàn xí xiě shí dào èr shí biàn

luyện viết mỗi chữ 10 20 lần. 我不确定 wǒ bú què dìng…

Mình không chắc rằng.

每个汉字我总共写了多少遍 měi ge hàn zì wǒ zǒng gòng xiě le duō shǎo biàn

mỗi chữ Hán mình tổng cộng viết bao nhiêu lần. 但是练习和考试的次数加起来 dàn shì liàn xí hé kǎo shì de cì shù jiā qǐ lái

nhưng số lần luyện tập và kiểm tra cộng lại. 我能确定的是 wǒ néng què dìng de shì

mình có thể chắc chắn rằng. 每一个汉字 měi yí ge hàn zì

mỗi chữ Hán. 我至少写了一百遍以上 wǒ zhì shǎo xiě le yì bǎi biàn yǐ shàng

mình viết ít nhất là hơn 100 lần. 最重要的是 zuì zhòng yào de shì

Quan trọng nhất là. 练习写字的时候 liàn xí xiě zì de shí hòu

khi luyện viết. 必须集中精神观察笔画 bì xū jí zhōng jīng shén guān chá bǐ huà

phải tập trung tinh thần quan sát nét chữ. 而不是头脑空空的,一直重复写 ér bú shì tóu nǎo kōng kōng de yì zhí chóng fù xiě

chứ không phải đầu óc trống rỗng rồi viết đi viết lại. 除了每天的考试和练习以外 chú le měi tiān de kǎo shì hé liàn xí yǐ wài

Ngoài mỗi ngày kiểm tra và luyện tập ra. 我们还要每天大量阅读文章 wǒ men hái yào měi tiān dà liàng yuè dú wén zhāng

Chúng tôi còn phải mỗi ngày đọc rất nhiều bài văn.

来复习那些我们学过的汉字 lái fù xí nà xiē wǒ men xué gùo de hàn zì

để ôn tập những chứ Hán mà chúng tôi từng học đó. 如果你常常忘记汉字 rú guǒ nǐ cháng cháng wàng jì hàn zì

Nếu bạn thường xuyên quên chữ Hán. 请问你自己这些问题 qǐng wèn nǐ zì jǐ zhè xiē wèn tí

Hãy hỏi bản thân những câu hỏi sau. 一、那个汉字你写了多少遍? yī, nà ge hàn zì nǐ xiě le duō shǎo biàn?. 二、写字的时候 èr, xiě zì de shí hòu. 你在想什么? nǐ zài xiǎng shén me?. 三、你有做过自我测试吗? sān, nǐ yǒu zuò gùo zì wǒ cè shì ma?. 四、你有试着读汉字 sì, nǐ yǒu shì zhe dú hàn zì. 来理解文章吗? lái lǐ jiě wén zhāng ma?. Hy vọng video này có thế giúp bạn học chữ Hán hiệu quả hơn. Bình thường bạn luyện viết 1 chữ bao nhiêu lần. khi học chữ Hán ?. Nhớ bình luận ở bên dưới, chia sẻ với Adam và Howard nha. Nếu bạn thấy video này rất hay, đừng quên ấn thích. chia sẻ và đăng ký kênh nha. 谢谢大家收看我们的影片 xiè xie dà jiā shōu kàn wǒ men de yǐng piàn

Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi.


https://youtu.be/kFDI47Bj4FgXin chào các bạn mình là Howard.. Trong video này. mình sẽ chia sẻ những cách học chữ Hán hiệu quả. nếu bạn đang có khó khăn về viết chữ hán. thì không nên bỏ qua video này nhé.. 我知道学写汉字很困难 wǒ zhī dào xué xiě hàn zì hěn kùn nán
Mình biết học chữ