Cách học từ vựng lâu quên – Phương Pháp ghi nhớ Anki – Bộ Thủ tiếng Trung – Giáo Trình Hán Ngữ

Chào các bạn!. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một phần mềm rất hay. Để học tiếng Trung hoặc tất cả các ngôn ngữ khác. Phần mềm có tên là Anki. Đây. Ở video này, mình sẽ chia sẻ về. Bộ thủ của tiếng Trung. 214 bộ thủ. Đây là những bộ thủ cơ bản nhất trong tiến

Chào các bạn!. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một phần mềm rất hay. Để học tiếng Trung hoặc tất cả các ngôn ngữ khác. Phần mềm có tên là Anki. Đây. Ở video này, mình sẽ chia sẻ về. Bộ thủ của tiếng Trung. 214 bộ thủ. Đây là những bộ thủ cơ bản nhất trong tiếng Trung. Phần mềm Anki sẽ hoạt động theo cách thức như sau. Tùy theo mình code như nào. Mỗi bộ này là do cá nhân tùy biến. Bộ này mình có bộ thủ pinyin, hình ảnh, cách viết. Và âm. Phần mềm Anki cho phép mình bật 1 cái bảng lên. Để mình có thể viết bằng tay trong này. Như từ này là chính xác. Từ này thì trước đó mình đã quên. Đó. Thế nên bây giờ nó sẽ hỏi mình là. Bây giờ mình chọn again hay là ổn rồi. Thì ngày hôm sau nó sẽ hiện lại. Từ này mình đã nhớ rất kĩ. Nó có 4 mức độ cho mình chọn. Easy, good hay hard. Nếu mà để easy thì thậm chí 7 tháng sau mới xuất hiện trở lại.

Đây là những từ mà. Kể cả 7 tháng sau mới gặp lại, mình cũng không quên được. Thì mình có thể chọn easy. Từ “lǎo” ở trên hình này. Đây là những bộ thẻ mình cho cách viết trước. mình phải nhớ được phát âm và nghĩa của nó là gì. “lǎo” đây là chữ “Lão” Người già. Đây là các bộ thủ. Giờ mình sẽ chia sẻ cái nữa, là về. Giáo Trình Hán Ngữ của Đại Học Bắc Kinh. Ở đây mình đã tự làm. tới bài 6. Mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình sẽ bật bảng lên viết chữ. Để viết chữ “dùi”. Đó. Mình sẽ xem đáp án. Chính xác rồi. Mình chọn là good đi. Vậy thôi. Với phương pháp này, gần như mình không phải. Không phải cố gắng gì. Thay vì lướt facebook thì 1 ngày mình có thể. Chạm nhẹ vào Anki xem 5 – 10p thôi. Mỗi ngày học được 20 đến 50 từ mà không mất công nhiều. Hơn nữa lại rất dễ nhớ. Gần như chẳng bao giờ có chuyện mình quên cả. Quên thì phần mềm lại nhắc.


https://youtu.be/rmYSvEfA91MChào các bạn!. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một phần mềm rất hay. Để học tiếng Trung hoặc tất cả các ngôn ngữ khác. Phần mềm có tên là Anki. Đây. Ở video này, mình sẽ chia sẻ về. Bộ thủ của tiếng Trung. 214 bộ thủ. Đây là những bộ thủ cơ bản nhất trong tiến