Cách học và nhớ từ vựng tiếng trung – 1 (2021)

Xin chào các bạn mình là Howard. Có phải bạn cũng học tiếng Hoa rất lâu rồi. nhưng luôn cảm thấy mình không có tiến bộ gì. hoặc tốc độ học rất chậm. hay là cảm thấy những gì mình học. không giống như những gì mà mình nghĩ. Hôm nay Howard sẽ chia sẻ chi

Xin chào các bạn mình là Howard. Có phải bạn cũng học tiếng Hoa rất lâu rồi. nhưng luôn cảm thấy mình không có tiến bộ gì. hoặc tốc độ học rất chậm. hay là cảm thấy những gì mình học. không giống như những gì mà mình nghĩ. Hôm nay Howard sẽ chia sẻ chia sẻ với các bạn. làm thế nào để học tiếng Hoa 1 cách nhanh và hiệu quả nha. Trước khi bắt đầu hãy cho mình xin thật nhiều like nha. Như vậy Youtube sẽ chia sẻ video này đến nhiều người khác nữa nha. Ok, vậy chúng ta bắt đầu thôi. 一、设定目标和达成期限 yī, shè dìng mù biāo hé dá chéng qī xiàn

Thứ nhất. 你学中文的目的是什么呢? nǐ xué zhōng wén de mù dì shì shén me ne?

mục đích bạn học tiếng Hoa là gì ?. 爱上了某个中国明星 ài shàng le mǒu gè zhōng guó míng xīng

vì yêu thích 1 minh tinh Trung Quốc nào đó. 喜欢看中文电视剧 xǐ huān kàn zhōng wén diàn shì jù

thích xem phim truyền hình tiếng Hoa. 喜欢听中文歌 xǐ huān tīng zhōng wén gē

thích nghe nhạc Hoa.

准备去中国、台湾留学 zhǔn bèi qù zhōng guó, tái wān liú xué

chuẩn bị đi Trung Quốc, Đài Loan để du học. 又或者只是 yòu huò zhě zhǐ shì

hoặc chỉ là. 学校要求通过HSK考试 xué xiào yāo qiú tōng guò HSK kǎo shì

trường học yêu cầu phải qua được kỳ thi HSK. 无论是什么 wú lùn shì shén me

cho dù lý do là gì đi chăng nữa. 我们必须要先清楚 wǒ men bì xū yào xiān qīng chu

chúng ta phải biết rõ. 自己学中文的目的是什么 zì jǐ xué zhōng wén de mù dì shì shén me

mục đích học tiếng Hoa của bản thân là gì. 才可以容易找到适合自己的教材 cái kě yǐ róng yì zhǎo dào shì hé zì jǐ de jiào cái

mới có thể dễ dàng tìm thấy giáo trình phù hợp với mình. 和知道自己需要学习到什么程度 hé zhī dào zì jǐ xū yào xué xí dào shén me chéng dù

và biết bản thân cần học tới trình độ nào. 达到有效率的学习 dá dào yǒu xiào lǜ de xué xí

để có thể học 1 cách hiệu quả nhất. 那为什么要给目标设定一个期限呢? nà wèi shén me yào gěi mù biāo shè dìng yí ge qī xiàn ne?

vậy tại sao phải đặt thời hạn cho mục tiêu của mình ?.

给目标设定期限的目的 gěi mù biāo shè dìng qī xiàn de mù dì

đặt thời hạn cho mục tiêu. 是为了防止自己拖延 shì wèi le fáng zhǐ zì jǐ tuō yán

là để tránh việc bản thân kéo dài thời gian. 假如,我的目标是考过HSK4 jiǎ rú, wǒ de mù biāo shì kǎo guò HSK4

giả dụ, mục tiêu của mình là thi được HSK4. 但如果我没有给自己制定期限 dàn rú guǒ wǒ méi yǒu gěi zì jǐ zhì dìng qī xiàn

nhưng nếu mình không đặt thời hạn cho bản thân. 我可能就会花两年以上来做这件事 wǒ kě néng jiù huì huā liǎng nián yǐ shàng lái zuò zhè jiàn shì

thì có thể mình sẽ tốn 2 năm trở lên để làm việc đó. 甚至,拖到最后就完全忘记了这个目标 shèn zhì, tuō dào zuì hòu jiù wán quán wàng jì le zhè ge mù biāo

thậm chí, cứ kéo dài thời gian đến cuối cùng sẽ quên mất mục tiêu này của mình. 当然这个期限也是要合理的 dāng rán zhè ge qī xiàn yě shì yào hé lǐ de

tất nhiên thời hạn này cũng cần phải hợp lý. 如果你设定一个目标 rú guǒ nǐ shè dìng yí ge mù biāo

nếu bạn đặt ra 1 mục tiêu.

是在一个月内要考过HSK4 shì zài yí ge yuè nèi yào kǎo guo HSK4

là trong vòng 1 tháng sẽ thi được HSK4 但是你现在连HSK1的程度都没有 dàn shì nǐ xiàn zài lián HSK1 de chéng dù dōu méi yǒu

nhưng hiện nay trình độ của bạn còn chưa tới HSK1 这种目标就是很不合理的 zhè zhǒng mù biāo jiù shì hěn bù hé lǐ de

vậy thì mục tiêu này là rất chưa hơp lý 二、制定学习计划 èr, zhì dìng xué xí jì huà

Thứ 2, Đặt ra kế hoạch học tập 有了目标之后 yǒu le mù biāo zhī hòu

sau khi đặt ra mục tiêu 接着就是要制定学习计划 jiē zhe jiù shì yào zhì dìng xué xí jì huà

tiếp theo bạn phải đặt ra kế hoạch học tập 因为每个人的学习能力 yīn wèi měi ge rén de xué xí néng lì

bởi vì khả năng học tập của mỗi người 和能学习的时间都不一样 hé néng xué xí de shí jiān dōu bù yí yàng

và thời gian học của mỗi người đều khác nhau.

要依照自己自身的能力 yào yī zhào zì jǐ zì shēn de néng lì

phải dựa vào năng lực của bản thân mình. 来制定适合自己的学习计划 lái zhì dìng shì hé zì jǐ de xué xí jì huà

để đặt ra kế hoạch học tập phù hợp với bản thân. 我们也可以通过制定学习计划 wǒ men yě kě yǐ tōng guò zhì dìng xué xí jì huà

Chúng ta cũng có thể thông qua lập kế hoạch học tập. 来评估自己设定的目标是不是合理的 lái píng gū zì jǐ shè dìng de mù biāo shì bú shì hé lǐ de

để ước lượng mục tiêu mà mình đặt ra có phải là hợp lý hay không. 假设我设定要花四个月学习完HSK4 jiǎ shè wǒ shè dìng yào huā sì ge yuè xué xí wán HSK4

giả dụ mình đặt mục tiêu là học xong HSK4 trong vòng 4 tháng. 那就是平均一个月我要学习完一本课本 nà jiù shì píng jūn yí ge yuè wǒ yào xué xí wán yì běn kè běn

vậy thì trung bình 1 tháng mình sẽ phải học xong 1 cuốn sách. 一本书大约有一百五十页 yì běn shū dà yuē yǒu yì bǎi wǔ shí yè

1 cuốn sách có khoảng 150 trang.

一个月大概有30天 yí ge yuè dà gài yǒu 30 tiān

1 tháng có khoảng 30 ngày. 扣掉礼拜天不想工作剩下26天 kòu diào lǐ bài tiān bù xiǎng gōng zuò shèng xià 26 tiān

trừ đi ngày chủ nhật không muốn làm việc thì còn lại 26 ngày. 也就是说一天我可能要学习6页 yě jiù shì shuō yì tiān wǒ kě néng yào xué xí 6 yè

vậy có nghĩa là 1 ngày có thể mình sẽ phải học 6 trang. 以我的学习能力来说 yǐ wǒ de xué xí néng lì lái shuō

dựa vào khả năng học tập của mình. 学习6页 xué xí 6 yè

học 6 trang. 可能就会花掉我一个小时 kě néng jiù huì huā diào wǒ yí ge xiǎo shí

mình có thể sẽ tốn 1 tiếng đồng hồ. 当然包括了中间的休息时间 dāng rán bāo kuò le zhōng jiān de xiū xi shí jiān

tất nhiên là đã bao gồm thời gian nghỉ giải lao. 这里有一个非常重要的重点是 zhè lǐ yǒu yí ge fēi cháng zhòng yào de zhòng diǎn shì

ở đây có 1 điều rất là quan trọng, đó là. 不要和他人比较 bú yào hé tā rén bǐ jiào

đừng so sánh với người khác.

有些人可能三个月就能考过hsk4 yǒu xiē rén kě néng sān ge yuè jiù néng kǎo guò hsk4

có những người có thể tốn 3 tháng là đã thi được HSK4. 那可能是因为他们有天赋 nà kě néng shì yīn wèi tā men yǒu tiān fù

đó có thể là vì họ có năng khiếu. 或是他们每天读书的时间比较长 huò shì tā men měi tiān dú shū de shí jiān bǐ jiào cháng

hoặc mỗi ngày họ bỏ ra khá nhiều thời gian để học bài. 如果和别人比较 rú guǒ hé bié rén bǐ jiào

nếu cứ so sánh với người khác. 你很快就会被负面的情绪淹没而放弃 nǐ hěn kuài jiù huì bèi fù miàn de qíng xù yān mò ér fang qì

rất nhanh bạn sẽ bị tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng mà bỏ cuộc. 接下来我要教大家 jiē xià lái wǒ yào jiāo dà jiā

Tiếp mình mình sẽ chỉ cho các bạn. 如何让你的学习计划变得更有趣 rú hé ràng nǐ de xué xí jì huà biàn de gèng yǒu qù

làm thế nào để kế hoạch học tập của bạn thú vị hơn. 许多人在学习语言的过程中放弃的原因之一 xǔ duō rén zài xué xí yǔ yán de guò chéng zhōng fang qì de yuán yīn zhī yī

1 trong những lý do bỏ cuộc giữa chừng của rất nhiều người khi học ngoại ngữ.

是因为传统的学习方式太无聊了 shì yīn wèi chuán tǒng de xué xí fāng shì tài wú liáo le

là vì cách học truyền thống quá là nhàm chán. 其实人是喜欢挑战和刺激的动物 qí shí rén shì xǐ huān tiǎo zhàn hé cì jī de dòng wù

thực ra con người là động vật thích sự thử thách và những gì kích thích. 一成不变的读书方式 yì chéng bú biàn de dú shū fāng shì

nếu cứ học theo 1 kiểu . 只会让学习变得更无趣 zhǐ huì ràng xué xí biàn de gèng wú qù

sẽ chỉ khiến cho việc học trở nên nhàm chán hơn.. 所以如果你每天都是在”读书” suǒ yǐ rú guǒ nǐ měi tiān dōu shì zài “dú shū”

vì vậy nếu ngày nào bạn cũng “đọc sách” . 那你的大脑很快就会觉得无聊、有压力 nà nǐ de dà nǎo hěn kuài jiù huì jué de wú liáo, yǒu yā lì

thì bộ não của bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán và bị áp lực. 然后就放弃了 rán hòu jiù fang qì le

sau đó sẽ bỏ cuộc. 那我们该怎么做 nà wǒ men gāi zěn me zuò

vậy chúng ta nên làm thế nào. 才能让学习方式变得更有趣呢? cái néng ràng xué xí fāng shì biàn de gèng yǒu qù ne?

mới khiến việc học tập trở nên thú vị nhỉ ?.

你可以尝试在学习计划中 nǐ kě yǐ cháng shì zài xué xí jì huà zhōng

Trong kế hoạch học tập, bạn có thể thử. 穿插不同的技能学习 chuān chā bù tóng de jì néng xué xí

xen kẽ các kỹ năng học tập khác nhau. 学习语言一般有 xué xí yǔ yán yì bān yǒu

thông thường học ngoại ngữ sẽ có. 听、说、读、写,四个技能 tīng, shuō, dú, xiě ,sì ge jì néng

nghe, nói, đọc, viết 4 kỹ năng. 比如说你今天可以做听和说的练习 bǐ rú shuō nǐ jīn tiān kě yǐ zuò tīng hé shuō de liàn xí

ví dụ hôm nay bạn có thể luyện tập nghe và nói. 明天做读和写的练习 míng tiān zuò dú hé xiě de liàn xí

ngày mai luyện tập đọc và viết. 来创造不一样的学习感受 lái chuàng zào bù yí yàng de xué xí gǎn shòu

để tạo ra những cảm nhận khác nhau khi học. 如果你是喜欢看中文电视剧的人 rú guǒ nǐ shì xǐ huān kàn zhōng wén diàn shì jù de rén

Nếu bạn là người thích xem phim truyền hình tiếng Hoa. 你甚至可以花一点时间 nǐ shèn zhì kě yǐ huā yì diǎn shí jiān

thậm chí bạn có thể tốn 1 chút thời gian.

来看没有字幕的中文电视剧 lái kàn méi yǒu zì mù de zhōng wén diàn shì jù

để xem phim truyền hình tiếng Hoa không phụ đề. 记录下自己学习到了哪些单字、句子 jì lù xià zì jǐ xué xí dào le nǎ xiē dān zì, jù zi

ghi lại những câu, từ vựng mà mình học được. 利用转换不一样学习方式的方法 lì yòng zhuǎn huàn bù yí yàng xué xí fāng shì de fāng fǎ

áp dụng phương pháp học luân phiên này. 让你的学习过程变得更有趣、不无聊 ràng nǐ de xué xí guò chéng biàn de gèng yǒu qù, bù wú liáo

sẽ khiến quá trình học của bạn trở nên thú vị hơn và không bị nhàm chán. 除此之外还有一个简单的方式可以刺激大脑 chú cǐ zhī wài hái yǒu yí ge jiǎn dān de fāng shì kě yǐ cì jī dà nǎo

Ngoài ra còn có 1 phương pháp đơn giản hơn có thể kích thích bộ não. 增加学习效率 zēng jiā xué xí xiào lǜ

tăng hiệu quả học tập. 那就是先考试再读书 nà jiù shì xiān kǎo shì zài dú shū

đó là làm bài kiểm tra trước rồi học bài. 你可能会吓到 nǐ kě néng huì hè dào

có thể bạn sẽ bị hú hồn.

What!!?? 平常我们都是先学习在考试的 What!!?? píng cháng wǒ men dōu shì xiān xué xí zài kǎo shì de

bình thường mình đều học trước rồi thi sau mà. 为什么这次相反的呢? wèi shén me zhè cì xiāng fǎn de ne?

tại sao lần này lại ngược lại ??. 其实先考试有两个好处 qí shí xiān kǎo shì yǒu liǎng ge hǎo chù

thực ra thi trước sẽ có 2 lợi ích. 第一个是你可以更准确地 dì yī ge shì nǐ kě yǐ gèng zhǔn què de

thứ 1 là bạn có thể xác định. 确认自己的程度在哪里 què rèn zì jǐ de chéng dù zài nǎ lǐ

trình độ của mình ở đâu chính xác hơn. 假设你读过三个月的中文 jiǎ shè nǐ dú guo sān ge yuè de zhōng wén

giả dụ bạn đã học tiếng Hoa được 3 tháng rồi. 但后来有一年没学了 dàn hòu lái yǒu yī nián méi xué le

nhưng sau đó có 1 năm không học. 你不太清楚现在自己的程度如何 nǐ bù tài qīng chǔ xiàn zài zì jǐ de chéng dù rú hé

bạn không rõ là trình độ của bản thân thế nào. 这时候你就可以透过考试找出答案 zhè shí hòu nǐ jiù kě yǐ tòu guò kǎo shì zhǎo chū dá àn

lúc này bạn có thể thông qua bài kiểm tra để tìm ra đáp án.

并根据结果决定应该要从哪里开始学习 bìng gēn jù jié guǒ jué dìng yīng gāi yào cóng nǎ lǐ kāi shǐ xué xí

và dựa vào kết quả để quyết định mình nên bắt đầu học từ đâu. 避免浪费时间重复学习已经学会的东西 bì miǎn làng fèi shí jiān chóng fù xué xí yǐ jīng xué huì de dōng xi

tránh lãng phí thời gian học lại những gì mà mình đã học. 第二个好处是 dì èr ge hǎo chù shì

lợi ích thứ 2 là. 问题可以刺激大脑 wèn tí kě yǐ cì jī dà nǎo

câu hỏi có thể kích thích bộ não. 让大脑更有学习的动力 ràng dà nǎo gèng yǒu xué xí de dòng lì

khiến bộ não của bạn có động lực để học hơn. 这里有一个简单的例子 zhè lǐ yǒu yí ge jiǎn dān de lì zi

ở đây có 1 ví dụ đơn giản. 现在我问你 xiàn zài wǒ wèn nǐ

bây giờ mình sẽ hỏi bạn. 你猜猜看我几岁了呢? nǐ cāi cāi kàn wǒ jǐ suì le ne?

bạn đoán xem mình bao nhiêu tuổi ?. 给大家三秒的时间想想 gěi dà jiā sān miǎo de shí jiān xiǎng xiǎng

cho các bạn 3 giây để nghĩ nhé. 答案是三十岁 dá àn shì sān shí suì

đáp án là 30 tuổi.

你猜对了吗? nǐ cāi duì le ma?

bạn đoán đúng chưa ?. 无论你答错或是答对都没有关系 wú lùn nǐ dā cuò huò shì dá duì dōu méi yǒu guān xi

bất kể bạn đoán sai hay đúng cũng không vấn đề gì. 这个测验只是为了让你明白 zhè ge cè yàn zhǐ shì wèi le ràng nǐ míng bái

thử nghiệm này chỉ là để bạn hiểu rằng. 如果我直接告诉你我三十岁了 rú guǒ wǒ zhí jiē gào sù nǐ wǒ sān shí suì le

nếu mình nói luôn với bạn là mình 30 tuổi rồi. 你可能待会就忘了 nǐ kě néng dāi huì jiù wàng le

có thể 1 lát nữa là bạn sẽ quên luôn.. 但是我用问问题的方式 dàn shì wǒ yòng wèn wèn tí de fāng shì

nhưng mình muốn sử dụng phương pháp đặt câu hỏi. 刺激了你的大脑思考 cì jī le nǐ de dà nǎo sī kǎo

để kích thích bộ não của bạn suy nghĩ. 让你对这个答案更有印象 ràng nǐ duì zhè ge dá àn gèng yǒu yìn xiàng

để bạn có ấn tượng với đáp án này. 这就是为什么人家常说 zhè jiù shì wèi shén me rén jiā cháng shuō

đó chính là vì sao người ta thường nói.

“越喜欢问问题的学生学越快” “yuè xǐ huān wèn wèn tí de xué shēng xué yuè kuài”

học sinh nào càng thích đặt câu hỏi thì học càng nhanh. 这也是亚洲学生最欠缺的学习方式 zhè yě shì yà zhōu xué shēng zuì qiànquē de xué xí fāng shì

đây cũng là phương pháp học thiếu sót nhất của học sinh Châu Á. “思考” “sī kǎo”

” suy nghĩ “. 之后我会再做一集和大家分享 zhī hòu wǒ huì zài zuò yī jí hé dà jiā fēn xiǎng

sau này mình sẽ làm 1 video khác để chia sẻ với các bạn . 如何有效的执行你做的学习计划 rú hé yǒu xiào de zhí xíng nǐ zuò de xué xí jì huà

làm thế nào để thực hiện kế hoạch học tập của bạn 1 cách hiệu quả. 离开这支影片之前 lí kāi zhè zhī yǐng piàn zhī qián

Trước khi tắt video này. 请先在下面留言 qǐng xiān zài xià miàn liú yán

Bạn hãy bình luận ở bên dưới. 和我们分享你学习中文的目标是什么 hé wǒ men fēn xiǎng nǐ xué xí zhōng wén de mù biāo shì shén me

chia sẻ với chúng mình mục tiêu học tiếng Hoa của bạn là gì ?.


https://youtu.be/3OMxiWmsR_EXin chào các bạn mình là Howard. Có phải bạn cũng học tiếng Hoa rất lâu rồi. nhưng luôn cảm thấy mình không có tiến bộ gì. hoặc tốc độ học rất chậm. hay là cảm thấy những gì mình học. không giống như những gì mà mình nghĩ. Hôm nay Howard sẽ chia sẻ chi