Cách học và nhớ từ vựng tiếng trung – 2 (2021)

Xin chào các bạn mình là Howard. Video của hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn. làm thế nào để học tiếng Trung một cách tốc độ và hiệu quả. Ở video trước mình đã chia sẻ với các bạn cách Lập ra kế hoạch học tập có hiệu quả. Nếu bạn chưa xem vi

Xin chào các bạn mình là Howard. Video của hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn. làm thế nào để học tiếng Trung một cách tốc độ và hiệu quả. Ở video trước mình đã chia sẻ với các bạn cách Lập ra kế hoạch học tập có hiệu quả. Nếu bạn chưa xem video đó thì bạn có thể đi xem video này trước nhé.. Trước khi bắt đầu bạn hãy cho mình xin một cái like nha. như vậy thì nhiều bạn khác cũng có thể xem được video này nữa.. Bạn chuẩn bị xong chưa? vậy chúng ta bắt đầu thôi.. 上次说到”制定学习计划” shàng cì shuō dào “zhì dìng xué xí jì huà”

Hôm trước có nhắc đến “đặt ra kế hoạch học tập” . 不知道你从那个时候到现在 bù zhī dào nǐ cóng nà ge shí hòu dào xiàn zài

không biết từ lúc đó đến bây giờ. 你已经制定好你的学习计划 nǐ yǐ jīng zhì dìng hǎo nǐ de xué xí jì huà

bạn đã đặt ra kế hoạch học tập cho bản thân. 并开始执行了没? bìng kāi shǐ zhí xíng le méi?

và đã bắt đầu thực hành chưa ?.

如果你已经开始做了 rú guǒ nǐ yǐ jīng kāi shǐ zuò le

Nếu bạn đã bắt đầu rồi. 那你有没有发现 nà nǐ yǒu méi yǒu fā xiàn

vậy bạn có phát hiện rằng. 自己经常无法达成每天的目标呢? zì jǐ jīng cháng wú fǎ dá chéng měi tiān de mù biāo ne?

bản thân thường không thể đạt được mục tiêu mỗi ngày không ?. 明明自己做的计划不是太难达成 míng míng zì jǐ zuò de jì huà bú shì tài nán dá chéng

rõ ràng mục tiêu mình đặt ra không khó để đạt được. 却还是没有办法按照计划执行 què hái shì méi yǒu bàn fǎ àn zhào jì huà zhí xíng

mà vẫn không có cách nào để thực hiện theo kế hoạch. 到底为什么会这样呢? dào dǐ wèi shén me huì zhè yàng ne?

rốt cuộc là tại sao lại như vậy ?. “你要好好用功读书” “nǐ yào hǎo hǎo yòng gōng dú shū”

bạn phải chăm chỉ học hành . 这句话我相信每个人都听过 zhè jù huà wǒ xiāng xìn měi ge rén dōu tīng guò

câu này mình tin là mỗi người đều có nghe rồi. 但实际能够做到用功读书的人真的不多 dàn shí jì néng gòu zuò dào yòng gōng dú shū de rén zhēn de bù duō

nhưng thực tế người có thể học thật chăm chỉ thì không nhiều.

感觉用功读书是聪明人的一种天赋 gǎn jué yòng gōng dú shū shì cōng ming rén de yì zhǒng tiān fù

mình nghĩ người chăm học và thông mình là 1 năng khiếu. 像我们这种笨蛋 xiàng wǒ men zhè zhǒng bèn dàn

còn người dốt nát như mình. 最多只能坐在书桌前坐十分钟而已 zuì duō zhǐ néng zuò zài shū zhuō qián zuò shí fēn zhōng ér yǐ

cùng lắm là chỉ có thể ngồi ở bàn học 10 phút thôi. 但我要告诉你 dàn wǒ yào gào sù nǐ

nhưng để mình nói bạn nghe. 现代人无法好好学习的 xiàn dài rén wú fǎ hǎo hǎo xué xí de

2 lý do chính khiến con người hiện nay. 两个主要原因就是 liǎng ge zhǔ yào yuán yīn jiù shì

không thể chú tâm học hành là. “不注重”和”不专心”而已 “bú zhù zhòng “hé “bù zhuān xīn “ér yǐ

là không chú trọng và không tập trung mà thôi. 什么叫作”不注重”呢? shén me jiào zuò “bú zhù zhòng” ne?

“không chú trọng” là gì ?. 举个例子 jǔ gè lì zi

đặt 1 câu ví dụ. 假设你已经制定好了学习计划 jiǎ shè nǐ yǐ jīng zhì dìng hǎo le xué xí jì huà

giả dụ bạn đã đặt ra kế hoạch học tập.

决定每天要花一个小时学习中文 jué dìng měi tiān yào huā yí ge xiǎo shí xué xí zhōng wén

quyết định mỗi ngày dành 1 tiếng để học tiếng Hoa. 那我要请问你 nà wǒ yào qǐng wèn nǐ

vậy mình xin hỏi bạn. 是每天的几点到几点呢? shì měi tiān de jǐ diǎn dào jǐ diǎn ne?

là từ mấy giờ đến mấy giờ mỗi ngày ?. 如果你没有一个确定答案的话 rú guǒ nǐ méi yǒu yí ge què dìng dá àn de huà

nếu bạn không có 1 đáp án cụ thể. 那你就是属于”不注重”的人 nà nǐ jiù shì shǔ yú “bú zhù zhòng” de rén

vậy bạn thuộc kiểu người “không chú trọng” . 因为你没有安排一个固定的时间去学习 yīn wèi nǐ méi yǒu ān pái yí ge gù dìng de shí jiān qù xué xí

bởi vì bạn không sắp xếp 1 thời gian cố định để học. 所以只要有人约你去喝咖啡 suǒ yǐ zhǐ yào yǒu rén yuē nǐ qù hē kā fēi

vì vậy chỉ cần có người hẹn bạn đi cà phê. 或是去做别的事情 huò shì qù zuò bié de shì qíng

hoặc đi làm việc khác. 你就会无限地拖延你的学习时间 nǐ jiù huì wú xiàn de tuō yán nǐ de xué xí shí jiān

thì bạn sẽ kéo dài thời gian học vô thời hạn.

直到你上床前的那一刻 zhí dào nǐ shàng chuáng qián de nà yí kè

cho đến giây phút mà bạn lên giường . 你才会发现 nǐ cái huì fā xiàn

bạn mới phát hiện. “我还没读书”,对吧? “wǒ hái méi dú shū”, duì ba?

“mình chưa học bài”, phải không?. 所以在检讨你的学习计划之前 suǒ yǐ zài jiǎn tǎo nǐ de xué xí jì huà zhī qián

vì vậy trước khi kiểm điểm kế hoạch học tập của bạn. 先安排好你的读书时间吧 xiān ān pái hǎo nǐ de dú shū shí jiān ba

thì phải sắp xếp thời gian học của bạn đã. 第二个造成学习计划 dì èr ge zào chéng xué xí jì huà

Nguyên nhân thứ 2 dẫn đến. 失败的原因是 shī bài de yuán yīn shì

kế hoạch học tập thất bại là. 不专心 bù zhuān xīn

không tập trung. 说到专心你可能会说 shuō dào zhuān xīn nǐ kě néng huì shuō

nói đến không tập trung, có thể bạn sẽ nói. “我就是那种无法坐在书桌前面” “wǒ jiù shì nà zhǒng wú fǎ zuò zài shū zhuō qián miàn “

mình chính là kiểu không thể ngồi trước bàn học. “好好专心看书的人,要怎么办?” “hǎo hǎo zhuān xīn kàn shū de rén, yào zěn me bàn?”

để chăm chú đọc sách được, phải làm sao đây ?.

其实每个人都一定有过专心的经验 qí shí měi ge rén dōu yí dìng yǒu guo zhuān xīn de jīng yàn

Thực ra mỗi người chắc chắn đều từng có kinh nghiệm “tập trung”. 举个例子 jǔ gè lì zi

ví dụ. 你有没有曾经不吃饭、不睡觉 nǐ yǒu méi yǒu céng jīng bù chī fàn, bú shuì jiào

bạn có từng có trải nghiệm không ăn uống , không ngủ. 也要看完偶像剧 yě yào kàn wán ǒu xiàng jù

cũng phải xem hết phim thần tượng . 或是打完游戏的经验呢? huò shì dǎ wán yóu xì de jīng yàn ne?

hoặc phải chơi xong game chưa ?. 那个状态就叫作专心 nà ge zhuàng tài jiù jiào zuò zhuān xīn

trạng thái đó chính là “tập trung”. 那个时候连妈妈叫你去吃饭 nà ge shí hòu lián mā ma jiào nǐ qù chī fàn

lúc đó đến mẹ gọi bạn đi ăn cơm. 你也会嫌她烦,对吧? nǐ yě huì xián tā fán, duì ba?

bạn cũng thấy mẹ mình thật là phiền, phải không ?. 所以只要你对某个东西很感兴趣 suǒ yǐ zhǐ yào nǐ duì mǒu ge dōng xi hěn gǎn xìng qù

vì vậy chỉ cần bạn có hứng thú với 1 thứ gì đó.

要进入专心的状态就不难了 yào jìn rù zhuān xīn de zhuàng tài jiù bù nán le

phải tập trung vào nó thì sẽ không còn khó nữa. 困难的地方在于 kùn nán de dì fāng zài yú

khó khăn ở chỗ. “维持专心的状态” “wéi chí zhuān xīn de zhuàng tài”

duy trì trạng thái tập trung. 想想你读书或是工作时候的环境 xiǎng xiǎng nǐ dú shū huò shì gōng zuò shí hòu de huán jìng

nghĩ xem môi trường bạn học hoặc làm việc. 身边有多少东西会让你分心呢? shēn biān yǒu duō shǎo dōng xi huì ràng nǐ fēn xīn ne?

xung quanh bạn có bao nhiêu thứ khiến bạn phân tâm ?. 手机、家人、电视、食物 shǒu jī, jiā rén, diàn shì, shí wù

điện thoại, người nhà, tivi, đồ ăn. 甚至是一支用不到的笔 shèn zhì shì yì zhī yòng bú dào de bǐ

thậm chí là 1 chiếc bút không dùng tới. 都有可能会成为让你分心的东西 dōu yǒu kě néng huì chéng wéi ràng nǐ fēn xīn de dōng xi

đều có thể trở thành thứ khiến bạn phân tâm. 所以开始之前 suǒ yǐ kāi shǐ zhī qián

vì vậy trước khi bắt đầu.

你需要先整理好你的读书环境 nǐ xū yào xiān zhěng lǐ hǎo nǐ de dú shū huán jìng

bạn phải dọn dẹp thật tốt môi trường học tập. 找一个安静一点的空间 zhǎo yí ge ān jìng yì diǎn de kōng jiān

tìm 1 không gian yên tĩnh 1 chút. 最好不要在你睡觉的地方 zuì hǎo bú yào zài nǐ shuì jiào de dì fāng

tốt nhất là đừng ở chỗ mà bạn ngủ . 收拾好桌子 shōu shi hǎo zhuō zi

dọn sạch bàn. 只留下你会用到的东西 zhǐ liú xià nǐ huì yòng dào de dōng xi

chỉ để lại thứ mà bạn dùng tới. 最后关掉手机网路才开始念书 zuì hòu guān diào shǒu jī wǎng lù cái kāi shǐ niàn shū

sau cùng tắt điện thoại và mạng để bắt đầu học bài. 你会发现专心一个小时念书 nǐ huì fā xiàn zhuān xīn yí ge xiǎo shí niàn shū

bạn sẽ phát hiện chú tâm học bài 1 tiếng. 其实没那么难 qí shí méi nà me nán

thực ra không khó như vậy. 另外还有几个小秘诀 lìng wài hái yǒu jǐ ge xiǎo mì jué

ngoài ra có 1 vài mẹo nhỏ. 可以让你长时间的维持专心的状态 kě yǐ ràng nǐ cháng shí jiān de wéi chí zhuān xīn de zhuàng tài

có thể khiến bạn duy trì trạng thái chú tâm trong thời gian dài.

第一个,准备一个好的心情 dì yī ge, zhǔn bèi yí ge hǎo de xīn qíng

Thứ 1, chuẩn bị 1 tâm trạng tốt. 如果你才刚跟某个人吵完架 rú guǒ nǐ cái gāng gēn mǒu gè rén chǎo wán jià

nếu bạn vừa mới cãi nhau với ai đó xong. 等情绪平静之后再学习吧 děng qíng xù píng jìng zhī hòu zài xué xí ba

hãy đợi tâm trạng ổn định lại rồi hẵng học nhé. 出门散散步、打扫一下家里 chū mén sàn sàn bù, dǎ sǎo yí xià jiā lǐ

ra ngoài đi dạo 1 lúc, dọn dẹp nhà cửa. 甚至是睡个觉 shèn zhì shì shuì ge jiào

thậm chí là ngủ 1 giấc. 都是不错的方法 dōu shì bú cuò de fāng fǎ

đều là những cách hay. 第二,每天睡满八个小时 dì èr, měi tiān shuì mǎn bā ge xiǎo shí

Thứ 2, mỗi ngày ngủ đủ 8 tiếng. 根据研究 gēn jù yán jiù

theo nghiên cứu. 如果你睡得不够 rú guǒ nǐ shuì de bú gòu

nếu bạn ngủ không đủ giấc. 你的精神状态就会跟喝醉酒一样 nǐ de jīng shén zhuàng tài jiù huì gēn hē zuì jiǔ yí yàng

thì tinh thần của bạn sẽ giống như say rượu vậy.

在这种状态下想要好好读书 zài zhè zhǒng zhuàng tài xià xiǎng yào hǎo hǎo dú shū

muốn chăm chú học ở trạng thái như vậy. 是很困难的 shì hěn kùn nán de

rất là khó khăn đó. 第三,补充足够的营养 dì sān, bǔ chōng zú gòu de yíng yǎng

Thứ 3, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. 读书跟运动一样是很消耗体力的 dú shū gēn yùn dòng yí yàng shì hěn xiāo hào tǐ lì de

học bài cũng giống như vận động, rất hao tốn thể lực. 所以多吃一些营养的蔬菜、水果、鸡蛋 suǒ yǐ duō chī yì xiē yíng yǎng de shū cài, shuǐ guǒ, jī dàn

vì vậy bạn nên ăn nhiều thứ có nhiều dinh dưỡng như rau củ, hoa quả, trứng. 你才有足够的体力能够维持专心 nǐ cái yǒu zú gòu de tǐ lì néng gòu wéi chí zhuān xīn

thì bạn mới có đủ thể lực để duy trì sự chăm chú. 四、番茄钟学习法Tomodoro techniques sì, fān qié zhōng xué xí fǎ Tomodoro techniques

4, cách học Tomodoro techniques. 这是一个意大利学家发明的工作方法 zhè shì yí ge yì dà lì xué jiā fā míng de gōng zuò fāng fǎ

Đây là cách làm việc của 1 nhà phát minh người Ý.

这个方法就是每工作或是学习25分钟之后 zhè ge fāng fǎ jiù shì měi gōng zuò huò shì xué xí 25 fēn zhōng zhī hòu

cách này là cứ mỗi 25 phút làm việc hoặc học tập. 休息五分钟 xiū xi wǔ fēn zhōng

thì nghỉ 5 phút. 这样重复到第四次之后 zhè yàng chóng fù dào dì sìcì zhī hòu

cứ lặp đi lặp lại như vậy đến lần thứ 4. 休息15到30分钟再继续刚才的循环 xiū xi 15 dào 30 fēn zhōng zài jì xù gāng cái de xún huán

nghỉ 15 30 phút rồi tiếp tục tuần hoàn như vừa nãy. 直到你的工作结束 zhí dào nǐ de gōng zuò jié shù

đến khi công việc của bạn kết thúc. 这样的工作方式可以有效率的让你维持专心 zhè yàng de gōng zuò fāng shì kě yǐ yǒu xiào lǜ de ràng nǐ wéi chí zhuān xīn

cách làm việc như vậy có thể giúp bạn duy trì sự chăm chú. 不会过度地劳累 bú huì guò dù de láo lèi

không bị quá mệt mỏi. 你可以在手机的App Store里 nǐ kě yǐ zài shǒu jī de App Store lǐ

bạn có thể tìm thấy rất nhiều. 找到很多「Pomodoro Technique」的计时器 zhǎo dào hěn duō 「Pomodoro Technique」de jì shí qì

cách 「Pomodoro Technique」 ở trong app store.


https://youtu.be/nYJCQavjbrkXin chào các bạn mình là Howard. Video của hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn. làm thế nào để học tiếng Trung một cách tốc độ và hiệu quả. Ở video trước mình đã chia sẻ với các bạn cách Lập ra kế hoạch học tập có hiệu quả. Nếu bạn chưa xem vi