Cách nhìn được nhiều học sinh hơn trên Google Meet | Xem toàn màn hình trên Google Meet

Khi chúng ta dạy và học trên google  meet, ta có thể thay đổi bố cục của   giao diện bằng cách nhấn vào mục  3 chấm và chọn thay đổi bố cục. Google meet hỗ trợ 4 bố cục cơ bản  tự động, xếp kề, tiêu điểm. thanh bên Như bạn thấy là giao diện sẽ thay đổi

Khi chúng ta dạy và học trên google  meet, ta có thể thay đổi bố cục của   giao diện bằng cách nhấn vào mục  3 chấm và chọn thay đổi bố cục. Google meet hỗ trợ 4 bố cục cơ bản  tự động, xếp kề, tiêu điểm. thanh bên Như bạn thấy là giao diện sẽ thay đổi tùy  theo dạng bố cục mà nãy giờ mình đã chọn. Bạn có thể tùy chỉnh bốn  dạng này sao cho thích hợp. Ví dụ nếu mình đóng vai trò là giáo  viên giảng dạy cần quan sát tất cả   các học sinh trong lớp học, khi này  mình sẽ chọn chế độ là Xếp kề. chế   độ này hiển thị nhiều học sinh trong giao  diện nhất : số lượng lên đến 49 học sinh. tuy nhiên chúng ta thấy trên giao  diện không hiển thị hết được.

Một tip nhỏ trong tình huống này là  bạn hãy nhấn Ctrl + lăn chuột xuống.   Thực chất đây chính là chế độ zoom in/ zoom  out tức là phóng to hoặc thu nhỏ giao diện. Tỷ lệ phóng to/thu nhỏ ta  có thể thấy rõ ở chỗ này. Khi này tùy theo điều chỉnh ta nhìn thấy nhiều  camera của nhiều học sinh hơn hoặc ít hơn. Còn trong tình huống mình đóng vai trò là học  sinh, khi giáo viên chia sẻ màn hình, ví dụ trong   trường hợp này là giáo viên chia sẻ powerpoint  thì giao diện thường khá nhỏ, nhìn không rõ. Khi này Chúng ta muốn phóng to màn hình, ta sẽ  nhấn vào 3 chấm chọn tùy chọn toàn màn hình. Tiếp tục ta nhấn vào 3 chấm chọn thay đổi bố cục  thành dạng tiêu điểm, rồi chúng  ta chọn thu nhỏ trong khung này.


https://youtu.be/Kp1OXXWDvRcKhi chúng ta dạy và học trên google  meet, ta có thể thay đổi bố cục của   giao diện bằng cách nhấn vào mục  3 chấm và chọn thay đổi bố cục. Google meet hỗ trợ 4 bố cục cơ bản  tự động, xếp kề, tiêu điểm. thanh bên Như bạn thấy là giao diện sẽ thay đổi