Học tương tác thật với bảng công nghệ

Được trưng bày tại Triển lãm Giải pháp CNTT Giáo dục Quốc tế 2017, các cuộc triển lãm được kích hoạt và tạo điều kiện thuận lợi bởi các giải pháp CNTT theo cách này hay cách khác. Các chuyên gia giáo dục và khách tham quan triển lãm đồng ý rằng cuộc triển lãm đang diễn ra đã chứng tỏ xu hướng mới nhất của giáo dục dựa trên CNTT và thông tin hóa giáo dục ở Trung Quốc. Hội chợ đã nêu bật nhiều sự tích hợp hiệu quả và hiệu quả của giáo dục và công nghệ thông tin.