/** * Function to automatically update the focus keyword with the post title */ function update_focus_keywords() { $posts = get_posts(array( 'posts_per_page' => -1, 'post_type' => 'post' //replace post with the name of your post type )); foreach ($posts as $p) { update_post_meta($p->ID, 'rank_math_focus_keyword', strtolower(get_the_title($p->ID))); } } add_action('init', 'update_focus_keywords'); Học tương tác thật với bảng công nghệ - Educare.vn

Học tương tác thật với bảng công nghệ

37 sec read

hoc thong minh

Được trưng bày tại Triển lãm Giải pháp CNTT Giáo dục Quốc tế 2017, các cuộc triển lãm được kích hoạt và tạo điều kiện thuận lợi bởi các giải pháp CNTT theo cách này hay cách khác. Các chuyên gia giáo dục và khách tham quan triển lãm đồng ý rằng cuộc triển lãm đang diễn ra đã chứng tỏ xu hướng mới nhất của giáo dục dựa trên CNTT và thông tin hóa giáo dục ở Trung Quốc. Hội chợ đã nêu bật nhiều sự tích hợp hiệu quả và hiệu quả của giáo dục và công nghệ thông tin.

5 bí quyết để nhớ lâu nhớ sâu

Con người ai cũng mong muốn có một trí nhớ siêu phàm để nhanh chóng hoàn thành công việc cũng như học tập. Thế...
NGUYEN TAM
3 min read

Trung tâm luyện thi đại học chất lượng

Lịch sử hình thành    Sự hình thành: Biết được  vấn đề cấp thiết của các bậc phụ huynh và các con HS trong các  kì...
NGUYEN TAM
5 min read

Bí quyết đạt điểm cao tiếng anh trong kỳ…

Trung tâm  EDUCaRE – Đối với môn Ngoại ngữ nói chung và môn tiếng Anh nói riêng, học sinh cần nắm vững cấu trúc đề thi...
NGUYEN TAM
4 min read