Roblox – Cách Học Hơi Thở Của Sấm | Demonfall

Yo hello AE , hôm nay tôi sẽ hướng dẫn AE cách học hơi thở của sấm nha :D. đầu tiên là AE cần có 400 Yen để mua 20 Soup. sau khi AE mua 20 Soups rồi thì cứ đi thẳng về phía trước cho đến khi thấy cái bảng. sau khi AE thấy được cái bảng rồi thì AE vẫn c

Yo hello AE , hôm nay tôi sẽ hướng dẫn AE cách học hơi thở của sấm nha :D. đầu tiên là AE cần có 400 Yen để mua 20 Soup. sau khi AE mua 20 Soups rồi thì cứ đi thẳng về phía trước cho đến khi thấy cái bảng. sau khi AE thấy được cái bảng rồi thì AE vẫn chạy theo cái đường mòn nha. khi AE tới chỗ có 2 cánh cổng này thì AE quẹo trái rồi cứ chạy thẳng tiếp nha. tới đây quẹo trái rồi chạy thẳng là tới :D. sau khi AE nhận Quest từ ông đó rồi thì AE chạy theo tôi. sau khi AE qua cây cầu này thì cứ chạy theo đường mòn nha. AE vào làng này rồi thì vẫn cứ chạy thẳng. chạy đến cuối đường thấy quán bar này thì AE quẹo trái rồi ra khỏi cổng chạy theo đường mòn tiếp . gặp cái bảng này thì quẹo phải rồi chạy tiếp. AE chạy tới cây hoa tử đằng bên kia nha. sau khi nói chuyện xong AE chạy ngược về lại ông học hơi thở sấm nha.


https://youtu.be/W92U9tkdppgYo hello AE , hôm nay tôi sẽ hướng dẫn AE cách học hơi thở của sấm nha :D. đầu tiên là AE cần có 400 Yen để mua 20 Soup. sau khi AE mua 20 Soups rồi thì cứ đi thẳng về phía trước cho đến khi thấy cái bảng. sau khi AE thấy được cái bảng rồi thì AE vẫn c