Thế Nào Là PHONG CÁCH SỐNG Đỉnh Cao? | Ngô Minh Tuấn | Học Viện CEO Việt Nam

Đức tùy thuận là tùy Thuận để sống với người tôi lấy ví dụ. Là mình là người giàu có. Mà mình được sống như người nghèo sống như người nghèo khi ở cạnh người nghèo. thì họ sẽ rất quý mình vì bản năng của con người khi nào họ quý khi nào họ quý mình. kh

Đức tùy thuận là tùy Thuận để sống với người tôi lấy ví dụ. Là mình là người giàu có. Mà mình được sống như người nghèo sống như người nghèo khi ở cạnh người nghèo. thì họ sẽ rất quý mình vì bản năng của con người khi nào họ quý khi nào họ quý mình. khi nào mà mình với họ cùng tầng bậc thì họ rất quý mình bạn Tin tôi đi Đấy là bạn năng của con người. nghèo thì người ta khinh. giàu thì người ta ghét. nhưng mà khi họ ở cái tầm bằng mình ấy và chơi với nhau đấy. Thì họ rất thích vì khi đấy được sống bạn nào chưa lên bạn với thử cộng cái thu nhập của những 5 người bạn. 5 người bạn thân nhất của bạn lại mà xem. họ đều có thu nhập xêm xêm bạn Và nếu một kẻ nào đấy nó đột phá thu nhập. thì nó lại không chơi với bạn nữa vì lý do trí tuệ của nó vượt lên chứ không phải là giàu đổi bạn. sang đổi vợ. mà vấn đề là trí tuệ của nó vượt lên nó không chơi với bạn được.

Cho nên rất nhiều người trong nhóm 5 người chơi với nhau. mà bỗng nhiên có một người giàu quá nó không chơi bốn người Còn lại. Bởi vì nếu mới chơi tiếp với 4 người còn lại nó lại ngu giống như bốn thằng còn lại. vì nó biết được lên ra khỏi cái đám đông ấy rồi cái đám 5 người đấy rồi. bước ra khỏi rồi thì người ta không quay lại. và nó chỉ chơi theo kiểu ngoại giao thôi chứ nó không thể chơi thânnhư xưa được nữa. đấy là lý do mà người ta chơi thân với nhau. vì là. nó cùng cái tầng bậc. cho nên là họ sống bản năng cho nó sướng lắm. vì vậy có phải là khi mình về mình là bác nông dân. thì mình cũng sáng còn mình lội ruộng không. thì ba cái rất là vui. mình về gặp bác nông dân Bác nói chuyện tiền nghìn. mình cũng chỉ nói chuyện tiền nghìn thôi thì bác nói chuyện với mình rất dễ nói. ví dụ bác nông dân bác cái mặt và bộ cái quần short.

Mình cũng là cái quần short nói chuyện chứ mình mà cái bộ comlê trong thắt cà vạt trong xịt nước hoa giống hút. hút xì gà chẳng hạn. thì bác cái. xong này đi xe đạp bóng loáng xuống đi giày bóng loáng bước xuống nói chuyện với bác Đấy nó có khoảng gạch. Nhưng nếu mà mình mặc quần shop xong rồi là là đi dép lê. xong rồi là ngồi đống rơm hút thuốc lào nói chuyện với ba ký tôi đảm bảo là ba cây sẽ không đẹp phải. và bạn sẽ nói chuyện rất là bản năng rất là vui Ừ vậy tùy thuật chính là việc thay đổi. phong cách. để gì ạ hòa nhập với cuộc sống vậy tùy thuận là để hạnh phúc với cộng đồng. Và chính cái câu chuyện của kỹ thuật thì những người tùy thuận nhiều. là mình gọi là những người đấy gọi là đa phong cách. nhưng nằm trong một nhân cách. đa phong cách nhưng nằm trong một nhân cách thì người đấy mới là người đỉnh cao.

Ví dụ như nhân cách của Bác Hồ là người tuyệt vời. nhưng bác về. với vùng dân tộc bác bó. bác có thể lội suối đi dép cao su. khoảng khăn đi bộ cả ngày nhưng bác cái sang bên châu Âu có thể mặc bộ vest để đàm phán. Bác về lên Hà Nội. thì bác lại ăn mặc theo kiểu phong cách. của chính trị gia của Việt Nam. như vậy. là đa phong cách trong một nhân cách. và người ta gọi là Đức tùy thuận vậy tùy thuận. để sống hạnh phúc với người. và cụ thể như bác Hồ bác Kỳ Thuận thế nào Ví dụ bác nói chuyện với cây Bác phải đứng ngang bằng nó. nhưng ngược lại nói chuyện với một em thiếu nhi ba cái phải ngồi xuống để chiều cao bằng nhau. để nói chuyện cho nó gần gũi đấy lý do mà cái chị thấy là người lớn nói chuyện với trẻ con. họ hay ngồi xuống. để cho nó nhanh tạp và đứa trẻ nó không đề phòng và như vậy cái câu chuyện nó với trở nên gần gũi.

Và Đức tùy thuận chính là hạ mình xuống. để hòa đồng với cộng đồng. thì cái đấy gọi là Đức Thủy khuẩn vậy Đức tùy thuận để sống hòa thuận và hạnh phúc với + đọc. chứ lại không có tí tiền vào ban đầu lại sống rộng đời. lại coi thường người nọ coi thường người kia thì lại bị liệt à. Bộ. phim mà bạn. gây ra nghiệp tức là làm cái việc không tốt với người khác. thì nó sẽ xuất hiện 2 cái cách gây nghiện có. một cách gây nghiệp là. do vô tình mà gây ra. mà gọi là vô tình cho nó nó nó nhẹ thôi nhưng thời gian là gió ngu mà gây ra thôi. sẽ không phải chủ đích. và do nhu và nhiệt tình mà gây ra đây. các. loại Thứ hai là. mình biết là gây nghiệp mà mình vẫn là và như vậy nó sẽ xuất hiện 2 nhóm. Suy cho cùng. Ý là mình vô tình mình đâm chết người. Hay là mình chủ đích đâm trên người thì bản chất đi tù vẫn hoàn liên tục. Chứ không thể nói là cái này tôi không biết.

Mà tôi đâm trên người. Cho nên À vô minh. vẫn phải trả nghiệm. vô mình là do không biết mà vẫn phải trả nghiệp cho con không phải là tôi không biết là không có tội. không biết vẫn phải có tội thì lấy ví dụ. Bạn không biết là ký vào cái giấy vay tiền. nhưng ra pháp luật y án là bạn vẫn phải trả tiền Ngô mình phải trả Tỉnh An nhân u thua sẽ bị mất tiền. vẫn phải trả. bị án và hồ sơ. Còn bạn bảo là tôi không biết thì không gì không ai giải quyết các bạn đấy Cái chuyện cho bạn. thấy đó là nguyên tắc vậy dù vô tình hay hữu ý bạn gây rằng điện. bạn đều phải trả địa. chỉ có điều. em vô tình mà chả niệm. mà vô tình mà gây nghiệp thì sau khi họ phải trả giá. Ừ. thì họ được một bài học. vì họ nhận ra là vừa rồi mình ngu quá. như vậy cái giá đấy để được 170. Còn cái kẻ mà biết. là gây nghiệp mà vẫn Gây thì kẻ đấy phải trả giá.

Cho cái nghiệp của mình. nhưng cái đấy nó gọi là vô minh vĩnh cửu vì đã chào học được bài học gì cả. vì nó cho rằng cái việc đấy vẫn đặt cần thiết với cuộc đời. tôi làm hại người khác để có tiền. Xong rồi vào một ngày người khác người ta lại trả thù lại người ta giặt lại. thì nó bảo cho nó có thời gian đó có làm lại nó có gây nghiệp với người ta không có khi nó bảo tao. vẫn người ta biết thừa là có ngay Trả thù nhưng mà thảo vẫn gây. Chỉ cái người ấy là vĩnh cửu không bao giờ học được bài học gì từ cuộc đời như vậy người vô tình gây nghiệp. thì học được một bài học để lần sau không gây là một cái hành vi ngu tưởng tượng nữa. Loại thứ hai đã biết là gây nghiệp nhưng vẫn gây gây thì vẫn phải trả giá thì quy luật của nhân quả. em học được bài học nào cả. như vậy nó vào hai nhóm. ấy Vậy thì quay trở lại. bắt đầu chúng ta từ cái khái niệm của trả giá.


https://youtu.be/EfGT-o6KGH0Đức tùy thuận là tùy Thuận để sống với người tôi lấy ví dụ. Là mình là người giàu có. Mà mình được sống như người nghèo sống như người nghèo khi ở cạnh người nghèo. thì họ sẽ rất quý mình vì bản năng của con người khi nào họ quý khi nào họ quý mình. kh